Русский Выберите язык  Выберите язык

Постановление ЦИК о внесении изменений относительно проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий

ПОСТАНОВА ЦВК

13 вересня 2012 року № 895

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 17 травня 2012 року № 88 "Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України"

Керуючись статтями 11 – 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 17 травня 2012 року № 88, зміни, виклавши його у новій редакції згідно з додатком.

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України та окружнимвиборчим комісіям з виборів народних депутатів України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Ж. УСЕНКО-ЧОРНА


 
ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Цей Порядок розроблено на виконання вимог частини п’ятої статті 28, частини дев’ятої статті 29, підпункту 2 пункту 4 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) та визначає процедуру проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі – дільнична виборча комісія).

1. Дільнична виборча комісія звичайної, спеціальної виборчої дільниці у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії утворюється відповідною окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України (далі – окружна виборча комісія), а  дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці – Центральною виборчою комісією при проведенні:
чергових виборів народних депутатів України – не пізніш як за тридцять один день до дня голосування;
повторних, проміжних, позачергових виборів народних депутатів України – не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування.
2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць – 10 – 18 осіб;
2) для середніх дільниць – 14 – 20 осіб;
3) для великих дільниць – 18 – 24 особи.
3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії.
4. Суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць (далі – суб’єкт
подання) є:
1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання (на чергових виборах народних депутатів України 2012 року – депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні);
2) політичні партії – суб’єкти виборчого процесу;
3) кандидати у депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
5. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають суб’єкти подання, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 4 цього Порядку, а також Міністерство закордонних справ України.
6. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Закону до складу дільничної виборчої комісії звичайної, спеціальної виборчої дільниці (за винятком випадків, коли спеціальна виборча дільниця утворена на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) включаються:
по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, – обов’язково;
не більше ніж по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 4 цього Порядку, – шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією на її засіданні не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення відповідних подань.
7. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Закону до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються:
по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, – обов’язково;
не більше ніж по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку, – шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією на її засіданні не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення відповідних подань;
кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у кількості, яка відповідає вимогам пунктів 2 та 3 цього Порядку.
8. Кількість місць, на які включаються кандидатури шляхом жеребкування (далі – вакантні місця), визначається окремо для кожної дільничної виборчої комісії  знаходженням різниці між максимально можливою кількістю членів цієї комісії, зазначеною у пунктах 2 та 3 цього Порядку, та кількістю кандидатур, що обов’язково включаються до складу цієї комісії.
9. Жеребкування проводиться у разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону і можуть включатися до складу відповідної дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою ніж кількість вакантних місць у складі цієї комісії, щодо заповнення яких проводиться жеребкування.
10. Жеребкування не проводиться у разі, якщо кількість кандидатур, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі цієї виборчої комісії.
11. Для проведення жеребкування окремо для кожної дільничної виборчої комісії складається у вигляді таблиці список кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування. До такого списку включаються кандидатури із зазначенням порядкового номера кожної з них, визначеного за датою та часом надходження подання до окружної виборчої комісії (для виборчих комісій звичайних, спеціальних виборчих дільниць) або до Центральної виборчої комісії (для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць), їх прізвищ, власних імен (усіх власних імен), по батькові (за наявності), суб’єкта їх подання (для політичної партії – її повна назва, для кандидата у депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі – прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності). Список також містить графу для фіксації результатів жеребкування шляхом проставлення проти кандидатур, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, відповідної відмітки.
12. Жеребкування проводиться на засіданні виборчої комісії.
Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі – пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі – жеребки), з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів згідно зі списком кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу комісії шляхом жеребкування.
Кількість жеребків повинна дорівнювати найбільшій кількості кандидатур, запропонованих для включення до складу цих дільничних виборчих комісій.
Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.
Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.
Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до початку її засідання, на якому відбувається жеребкування.
13. Окружною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування визначаються:
член комісії для фіксування результатів жеребкування;
член комісії або особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;
особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);
два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.
14. Перед початком жеребкування головуючий на засіданні виборчої комісії (чи за його дорученням – інший член комісії) оголошує: максимальний граничний склад кожної дільничної виборчої комісії, у якому вона буде утворена, кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії обов’язково, та кількість кандидатур, які за результатами розгляду подань можуть бути включені до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування.
Жеребки поміщаються визначеною окружною виборчою комісією особою з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників (за дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії –  працівником її Секретаріату) в пристрій для жеребкування та перемішуються. При цьому кандидати у народні депутати України та уповноважені особи політичних партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути.
За дорученням головуючого на засіданні виборчої комісії член цієї комісії або особа з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників (працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії) дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.
Після діставання із барабана останнього жеребка всі номери оголошуються та заносяться членом окружної виборчої комісії (працівником Секретаріату Центральної виборчої комісії) до відповідної відомості у порядку визначеної жеребкуванням черговості.
15. Згідно із встановленою жеребкуванням черговістю визначається послідовність  включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.
Особи, що внесені до списків кандидатур до складу дільничних виборчих комісій під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу дільничних виборчих комісій у черговості, визначеній жеребкуванням.
Для цього два визначені для опрацювання результатів жеребкування члени окружної виборчої комісії (працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії) послідовно щодо кожної дільничної виборчої комісії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, встановлюють у списку кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії наявність кандидатури за відповідним номером і у графі для фіксації результатів жеребкування проти зазначеної кандидатури роблять відповідну відмітку.
Після заповнення усіх вакантних місць у складі відповідної дільничної комісії список передається головуючому на засіданні виборчої комісії, який оголошує прізвища осіб, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, зазначаючи суб’єктів їх подання.
Під час оголошення головуючим списку кандидатур, які включаються до складу однієї дільничної виборчої комісії, процедура опрацювання результатів жеребкування членами окружної виборчої комісії (працівниками Секретаріату Центральної виборчої комісії) продовжується щодо наступних комісій.
Зазначена процедура повторюється щодо інших дільничних виборчих комісій у порядку зростання їх номерів.
16. Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій  завершується після заповнення вакантних місць у всіх дільничних виборчих комісіях.
17. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання відповідної виборчої комісії. 

 

Автор: admin от 15.09.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

 
Печать | Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. | | Контакты
CMS Status-X