Календарний план заходів з підготовки та проведення виборів Президента України

 
 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів
Президента України  31 березня 2019 року
 

з/п
Зміст заходу, визначений Законом України
"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами України, рішеннями Центральної виборчої комісії
Строк виконання заходу Календарна
дата
Суб’єкт виконання заходу
1                        Опублікування в загальнодержавних та в регіональних друкованих засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку територіальних виборчих округів для чергових виборів Президента України із зазначенням їх номерів, меж та центрів
(частина третя статті 19 Закону)
Не пізніш як за сто днів до дня виборів До 20 грудня
2018 року
включно
Центральна виборча комісія
2                        Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування
(частина п’ята статті 20 Закону)
Не пізніш як за сто днів до дня виборів До 20 грудня
2018 року
включно
Центральна виборча комісія
3                        Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, що стосується загального інформаційного забезпечення виборів
(частина друга статті 562 Закону)
Не пізніш як за сто днів до дня виборів До 20 грудня
2018 року
включно
Центральна виборча комісія
4                        Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів
(частина шоста статті 60 Закону)
Не пізніш як за сто днів до дня виборів До 20 грудня
2018 року
включно
Засоби масової інформації
5                        Оголошення про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України шляхом прийняття рішення
(частина третя статті 17 Закону)
Не пізніш як за дев’яносто один день до дня виборів До 29 грудня
2018 року
включно
Центральна виборча комісія
6                        Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації
(частина четверта статті 59 Закону)
Не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів До 30 грудня
2018 року
включно
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
7                        Опублікування розцінок вартості одиниці друкованої площі в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина восьма статті 63 Закону)
Не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів До 30 грудня
2018 року
включно
Загальнодержавні друковані засоби масової інформації усіх форм власності
8                        Опублікування розцінок вартості одиниці друкованої площі в регіональних і місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності
(частина восьма статті 63 Закону)
Не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів До 30 грудня
2018 року
включно
Регіональні та місцеві друковані засоби масової інформації усіх форм власності
 
Початок виборчого процесу чергових виборів Президента України – 31 грудня 2018 року
(частина третя статті 17 Закону)

 
9                        Висування кандидатів на пост Президента України 
(частина перша статті 44,
частина п’ята статті 51 Закону)
Розпочинається з першого дня виборчого процесу та закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів З 31 грудня
2018 року
до 3 лютого
2019 року включно
Політичні партії (далі – партії), громадяни України шляхом самовисування
10                     Встановлення порядку відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина п’ята статті 41 Закону)
Не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів До 6 січня
включно
Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією
11                     Встановлення порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів 
(абзац другий частини дев’ятої статті 43 Закону)
Не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів До 6 січня 
включно
Центральна виборча комісія разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку
12                     Затвердження форми подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії з виборів Президента України (далі – окружна виборча комісія)
(частина третя статті 23 Закону)
Не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів До 19 січня
включно
Центральна виборча комісія
13                     Затвердження форми подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України (далі – дільнична виборча комісія)
(частина шоста статті 24 Закону)
Не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів До 19 січня
включно
Центральна виборча комісія
14                     Передача за відповідним зверненням засвідченої цифровим підписом електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям, про утворення яких було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання
(частина дев’ята статті 31 Закону)
Не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу До 20 січня включно Центральна виборча комісія
15                     Передача за відповідним зверненням засвідченої цифровим підписом електронної копії бази даних Державного реєстру виборців кандидатам на пост Президента України
(частина дев’ята статті 31 Закону)
Невідкладно за зверненням кандидата на пост Президента України
після його реєстрації
  Центральна виборча комісія
16                     Звернення до Центральної виборчої комісії із клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України
(частина друга статті 69 Закону)
Не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів До 29 січня включно Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку
17                     Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу
(частина третя статті 69 Закону)
Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання   Центральна виборча комісія
18                     Повідомлення громадської організації про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу шляхом надання представнику громадської організації копії відповідного рішення
(частина третя статті 69 Закону)
Наступного дня після дня прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
19                     Внесення у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень
(частина перша статті 49 Закону)
Після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації   Партія, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидат на пост Президента України
20                     Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата на пост Президента України
(частина перша статті 44,
частина п’ята статті 51 Закону)
Розпочинається з першого дня виборчого процесу та закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів З 31 грудня
2018 року
до 3 лютого
2019 року включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник партії, яка висунула кандидата на пост Президента України (далі –  уповноважений представник партії)
21                     Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу (далі – уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії)
(частина третя статті 66 Закону)
Одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента України   Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник партії
22                     Прийняття рішення про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії та видача йому посвідчення
(частина четверта статті 66 Закону)
Не пізніше третього дня після надходження документів   Центральна виборча комісія
23                     Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України
(частина дев’ята статті 51 Закону)
Протягом п’яти днів з дня прийняття документів   Центральна виборча комісія
24                     У разі відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України видача (надсилання) копії відповідного рішення уповноваженому представнику партії (кандидата на пост Президента України) або кандидату на пост Президента України 
(частина друга статті 52 Закону)
Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
25                     Видача уповноваженому представнику партії або кандидата на пост Президента України копії постанови про реєстрацію кандидата на пост Президента України
(частина сьома статті 51 Закону)
Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
26                     Видача кандидату на пост Президента України посвідчення кандидата на пост Президента України (частина сьома статті 51 Закону) Не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію відповідного кандидата   Центральна виборча комісія
27                     Оприлюднення рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина сьома статті 51 Закону)
Не пізніш як у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
28                     Опублікування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також розміщення її на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії 
(частина третя статті 50 Закону)
У триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України   Центральна виборча комісія
29                     Подання до Центральної виборчої комісії заяви про реєстрацію довірених осіб кандидата (в електронному вигляді та на паперових носіях) за підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим у встановленому законом порядку
(частина третя статті 67 Закону)
У будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України   Кандидат на пост Президента України або уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії
30                     Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України та видача їх посвідчень уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України 
(частина четверта статті 67 Закону)
Не пізніше третього дня після надходження відповідних документів   Центральна виборча комісія
31                     Закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України
(частина десята статті 51 Закону)
Не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня виборів До 8 лютого
включно
Центральна виборча комісія
32                     Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" та розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією
(частина одинадцята статті 51 Закону)
У п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України   Центральна виборча комісія
33                     Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України
(частина четверта статті 69 Закону)
Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів До 13 лютого
включно
Центральна виборча комісія
 
34                     Внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій
(по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата на пост Президента України)
(частина третя статті 23 Закону)
Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів До 13 лютого
включно
Кандидат на пост Президента України або уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії
35                     Утворення окружних виборчих комісій 
(частина друга статті 23 Закону)
Не пізніш як за сорок днів до дня виборів До 18 лютого
включно
Центральна виборча комісія
36                     Оприлюднення рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії
(частина одинадцята статті 23 Закону)
Не пізніше наступного дня від дня прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
37                     Оприлюднення рішення про зміни у складі окружних виборчих комісій на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії
(частина одинадцята статті 23 Закону)
Не пізніше наступного дня від дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів   Центральна виборча комісія
38                     Оприлюднення витягів із рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації
(частина одинадцята статті 23 Закону)
У семиденний строк від дня прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
39                     Оприлюднення витягів із рішення про зміни у складі окружних виборчих комісій у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації
(частина одинадцята статті 23 Закону)
У семиденний строк від дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів   Центральна виборча комісія
40                     Проведення першого засідання окружної виборчої комісії
(частина друга статті 26,
частина третя статті 28 Закону)
Не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про утворення окружної виборчої комісії   Окружна виборча комісія
41                     Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи
(частина третя статті 301 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань")
Не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії   Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови комісії
42                     Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи
(частина третя статті 301 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань")
    Державний реєстратор
43                     Повідомлення Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та його реквізити
(частина восьма статті 41 Закону)
Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України   Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України
44                     Внесення до окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі
(частина друга статті 20 Закону)
Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів До 23 лютого
включно
Районні, районні у місті Києві державні адміністрації чи виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
45                     Проведення жеребкувань щодо визначення черговості надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України
(частина шоста статті 61 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 13 квітня 2014 року
№ 263 "Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України" (із змінами)
 
Після закінчення встановленого Законом строку для реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
  Центральна виборча комісія за участю кандидатів на пост Президента України або уповноважених представників кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії чи їх довірених осіб
46                     Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" результатів жеребкування щодо визначення черговості надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України
(частина сьома статті 61 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 13 квітня 2014 року
№ 263 "Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України" (із змінами)
У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування   Центральна виборча комісія
47                     Проведення передвиборної агітації
(частина перша статті 57 Закону)
Розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата на пост Президента України і закінчується
о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів
До 24 години
29 березня
 
48                     Подання до Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула кандидата, по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації
(частина друга статті 59 Закону)
Не пізніш як на сьомий день з дня виготовлення відповідного матеріалу   Кандидат на пост Президента України, партія, яка висунула кандидата на пост Президента України
49                     Утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі
(частина десята статті 20 Закону)
Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів До 28 лютого
включно
Окружна виборча комісія
50                     Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією
(частина перша статті 564 Закону)
Не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів До 4 березня
включно
Центральна виборча комісія
51                     Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою заявою про відмову від балотування
(пункт 1 частини першої статті 56 Закону)
У будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України, однак не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів До 7 березня включно Кандидат на пост
Президента України
52                     Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)
(частини друга, третя статті 24 Закону)
Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів До 7 березня
включно
Довірена особа кандидата на пост Президента України в загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі
53                     Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України 
(частини друга, третя статті 24 Закону)
Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів До 7 березня
включно
Капітан судна, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, керівник полярної станції України
54                     Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці 
(частина третя статті 23, частини друга, четверта статті 24 Закону)
Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів До 7 березня
включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, Міністерство закордонних справ України
55                     Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 56 Закону
(частина перша статті 56 Закону)
Не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів До 8 березня включно Центральна виборча комісія
56                     Затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування
(частина перша статті 71 Закону)
Не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів До 8 березня
включно
Центральна виборча комісія
57                     Утворення контрольної комісії для контролю за виготовленням виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів
(частина восьма статті 71 Закону)
Не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня   Центральна виборча комісія за поданнями кандидатів на пост Президента України
58                     Друкування на першій сторінці в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" та транслювання телерадіоорганізаціями двічі на тиждень тексту роз’яснення, затвердженого Центральною виборчою комісією, щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей 
(частина сьома статті 64 Закону)
Починаючи за двадцять два дні до дня виборів З 9 березня

 
Центральна виборча комісія, редакції газет "Голос України", "Урядовий кур’єр", телерадіоорганізації
59                     Друк передвиборних програм кандидатів на пост Президента України в окремому спеціальному випуску газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина друга статті 63 Закону)
Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів До 10 березня
включно
Центральна виборча комісія, редакції газет "Голос України", "Урядовий кур’єр"
60                     Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
(частина третя статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців")
За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях До 11 березня
включно
Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження
61                     Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць
(частина перша статті 24 Закону)
Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів До 12 березня
включно
Окружна виборча комісія
62                     Утворення дільничних виборчих комісій
закордонних виборчих дільниць
(частини перша, четверта статті 24 Закону)
Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів До 12 березня
включно
Центральна виборча комісія
63                     Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії
(частина друга статті 27,
частина третя статті 28 Закону)
Не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про утворення дільничної виборчої комісії   Дільнична виборча комісія
64                     Оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні рішень про утворення дільничної виборчої комісії, про її склад, а також про зміни в її складі 
(частина чотирнадцята статті 24 Закону)
Не пізніш як на третій день з дня прийняття відповідних рішень   Окружна виборча комісія
65                     Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому та електронному носіях відповідній дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці
(частина третя статті 361 Закону)
Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів До 14 березня
включно
Міністерство закордонних справ України
66                     Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці
(частина четверта статті 361 Закону)
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців   Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць
67                     Подання дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань та стаціонарних закладах охорони здоров’я) відомостей для складання списків виборців
(частина третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів До 14 березня
включно
Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден, командири військових частин (формувань)
68                     Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань та стаціонарних закладах охорони здоров’я)
(частини перша, третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів До 15 березня
включно
Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань та стаціонарних закладах охорони здоров’я)
69                     Передача інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України відповідним виборчим комісіям на виборчі дільниці у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією  
(частина третя статті 564 Закону)
Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів До 15 березня
включно
Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії
70                     Утворення у винятковому випадку спеціальної виборчої дільниці
(частина десята статті 20 Закону)
Не пізніш як за десять днів до дня виборів До 20 березня
включно
Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії або Міністерства оборони України
71                     Утворення дільничної виборчої комісії у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина п’ята статті 24 Закону)
Одночасно з утворенням виборчої дільниці   Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії або Міністерства оборони України
72                     Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку 
(частина друга статті 27,
частина третя статті 28 Закону)
Не пізніш як на другий день після дня утворення дільничної виборчої комісії   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку 
73                     Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
(частина перша статті 34 Закону, частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців")
За десять днів до дня виборів 20 березня

 
Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження
74                     Подання дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, відомостей для складання списків виборців
(частина третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів До 21 березня
включно
Керівники відповідних закладів
75                     Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії та іменних запрошень відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці
(частина шоста статті 31 Закону)
Не пізніш як за вісім днів до дня виборів До 22 березня
включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
76                     Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці
(частина перша статті 32 Закону)
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців   Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
77                     Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань
(стаття 31, абзац другий частини третьої статті 36 Закону)
Не пізніш як за вісім днів до дня виборів До 22 березня
включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
78                     Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань
(частина четверта статті 36 Закону)
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
79                     Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжного фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(абзац перший частини четвертої статті 42 Закону)
За вісім днів до дня виборів 22 березня

 
Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду
80                     Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку
(частина п’ятнадцята статті 36 Закону)
Не пізніш як за вісім днів до дня виборів До 22 березня
включно
Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування)
81                     Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку
(частина п’ятнадцята статті 36 Закону)
Не пізніш як за сім днів до дня виборів До 23 березня
включно
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
82                     Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я
(частина друга статті 36 Закону)
Не пізніш як за сім днів до дня виборів До 23 березня
включно
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у стаціонарному закладі охорони здоров’я
83                     Письмове повідомлення виборця про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я
(частина друга, шоста статті 36 Закону)
Невідкладно після включення до списку виборців   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
84                     Передача відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням
(частина п’ята статті 36 Закону)
Невідкладно після складання списку виборців   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
85                     Надання одного примірника списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці
(частина четверта статті 36 Закону)
Наступного дня після складення списку виборців   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
86                     Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(частина перша статті 70 Закону)
Не пізніш як за сім днів до дня виборів До 23 березня
включно
Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України
87                     Забезпечення виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України державними поліграфічними підприємствами
(частина перша статті 72 Закону)
Не пізніш як за сім днів до дня виборів До 23 березня
включно
Центральна виборча комісія
88                     Приймання виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії
(частина перша статті 73 Закону)
Не раніш як за сім днів до дня виборів З 24 березня Окружна виборча комісія
89                     Повідомлення виборців про час і місце голосування
(частина десята статті 20, 
частина друга статті 75 Закону)
Не пізніш як за сім днів до дня виборів. 
У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 Закону – напередодні дня виборів
До 23 березня
включно
(у винятковому випадку –
напередодні дня виборів)
Дільнична виборча комісія
90                     Подання до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжного фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(абзац перший частини п’ятої статті 42 Закону)
За п’ять днів до дня виборів 25 березня

 
Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду
91                     Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац перший частини п’ятої статті 42 Закону)
Не пізніше дня, наступного за днем надходження звіту   Партія (у разі наявності офіційного веб-сайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції
92                     Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини шостої статті 42 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно
Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції
93                     Надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення
(частина друга статті 32, частина п’ята статті 361 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно
Дільнична виборча комісія звичайної та закордонної виборчої дільниці
94                     Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або до органу ведення Державного реєстру виборців щодо неправильностей у попередньому списку виборців
(частини третя – п’ята статті 32 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно 
Громадянин України
95                     Розгляд заяви виборця щодо неправильностей у попередньому списку виборців
(частина п’ята статті 32 Закону)
Протягом одного дня   Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
96                     Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії разом із заявою виборця щодо неправильностей у попередньому списку виборців та доданими до неї документами (копіями документів)
(частина шоста статті 32 Закону)
Невідкладно після прийняття рішення   Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
97                     Видача виборцю копії рішення про передачу його заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців до органу ведення Державного реєстру виборців
(частина шоста статті 32 Закону)
Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення   Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
98                     Подання рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу
(частина десята статті 32 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно 
Виборець
99                     Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці щодо неправильностей у попередньому списку виборців
(частина шоста статті 361 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня виборів До 25 березня
включно 
Громадянин України
100                 Направлення до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України через відповідну закордонну дипломатичну установу України заяви виборця щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці разом з доданими до неї документами (копіями документів)
 (частина сьома статті 361 Закону)
Невідкладно після надходження заяви   Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
101                 Звернення до відповідного органу Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси
(частина третя статті 34,
частина перша статті 351 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно 
Громадянин України,
члени окружних та дільничних виборчих комісій
102                 Внесення до відповідної окружної виборчої комісії
подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громадської організації
(частини п’ята, сьома статті 69 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно
Довірена особа кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі, уповноважений на підставі довіреності представник партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, керівник громадської організації
103                 Реєстрація офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громадської організації
та видача офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією
(частина восьма статті 69 Закону)
Не пізніше наступного дня після внесення подання   Окружна виборча комісія
104                 Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій 
(частина друга статті 70 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів До 25 березня
включно
Центральна виборча комісія
105                 Подання до відповідної дільничної виборчої комісії рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців
(частина десята статті 32 Закону)
Пізніш як за п’ять днів до дня виборів З 26 березня

 
Виборець
106                 Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці щодо неправильностей у списку виборців
(частини дев’ята, десята статті 36 Закону)
Не пізніш як за три дні до дня виборів До 27 березня включно Громадянин України
107                 Розгляд дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці заяви щодо неправильностей у списку виборців
(частина десята статті 36 Закону)
Невідкладно після надходження заяви   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
108                 Видача виборцю копії рішення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви
(частина десята статті 36 Закону)
У день прийняття рішення   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
109                 Передача відомостей про виборців, включених або виключених зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходженням
(частина дванадцята статті 36 Закону)
Невідкладно після внесення змін до списку виборців
 
  Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
110                 Надання дозволу на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України, як виняток, безпосередньо дільничною виборчою комісією, утвореною на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України
(частина шоста статті 72 Закону)
Не пізніш як за три дні до дня виборів До 27 березня включно Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії
111                 Передача виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)
(частина третя статті 73 Закону)
Не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів З 28 до
29 березня включно
Окружна виборча комісія
112                 Передача одного примірника уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної та спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань
(частина шоста статті 34, частина третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за два дні до дня виборів До 28 березня
включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
113                 Передача виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць
(частина шоста статті 73 Закону)
Не раніш як за три дні до дня виборів
(як виняток за шість днів до дня виборів)
З 28 березня
(як виняток
з 25 березня)
Центральна виборча комісія через Міністерство закордонних справ України
114                 Передача одного примірника уточненого списку виборців на паперовому та електронному носіях дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці
(частина восьма статті 361 Закону)
Не пізніш як за два дні до дня виборів До 28 березня
включно
Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України
115                 Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці
(частина тринадцята статті 36 Закону)
Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців   Орган ведення Державного реєстру виборців
116                 Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо партій – суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України
(частина третя статті 566,
частина тринадцята статті 64 Закону)
Протягом останніх двох днів перед днем виборів З 29 березня

 
Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, інформаційні агентства, засоби масової інформації
117                 Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина десята статті 41 Закону)
О 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів О 18 годині
29 березня


 
Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду, кандидат на пост Президента України, установа банку
118                 Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити голосування за місцем перебування (до заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я)
(частини перша, п’ята статті 77 Закону)
Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів До 20 години
29 березня
Виборець, внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно
119                 Повідомлення виборцем відповідної дільничної виборчої комісії письмово або особисто про бажання проголосувати у приміщенні для голосування
(частини перша, третя статті 77 Закону)
До 12 години останньої суботи перед днем виборів До 12 години
30 березня
Виборець, щодо якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися
120                 Виготовлення витягу зі списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування
(частина друга статті 77 Закону)
В останній день перед днем виборів 30 березня Дільнична виборча комісія
121                 Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону
(частина тринадцята статті 75 Закону)
Перед початком голосування До 8 години
31 березня
Дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)
 
Проведення голосування – з 8 до 20 години 31 березня 2019 року
(на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворено ці дільниці)
(частина перша статті 75 Закону)

 
122                 Передача до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону
(частина чотирнадцята статті 75 Закону)
Не пізніше 10 години дня виборів До 10 години
31 березня
Окружна виборча комісія
123                 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону
(частина чотирнадцята статті 75 Закону)
Невідкладно після отримання інформації   Центральна виборча комісія
124                 Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону
(частина дванадцята статті 76 Закону)
Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин До 20 години
30 хвилин
31 березня
Дільнична виборча комісія звичайної та спеціальної виборчої дільниці
125                 Передача до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону
(частина тринадцята статті 76 Закону)
Невідкладно після закінчення голосування   Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
126                 Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії в день виборів
(частина восьма статті 28 Закону)
Невідкладно після закінчення голосування   Дільнична виборча комісія
127                 Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему інформації, передбаченої частиною дванадцятою
статті 76 Закону
(частина чотирнадцята статті 76,
абзац третій частини першої статті 82 Закону)
Після отримання відомостей від дільничних виборчих комісій, але не пізніше 21 години
30 хвилин
До 21 години
30 хвилин
31 березня
Окружна виборча комісія
128                 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону
(частина п’ятнадцята статті 76,
абзац третій частини першої статті 82 Закону)
Невідкладно після отримання відомостей щодо всіх виборчих дільниць   Центральна виборча комісія
129                 Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
(частина восьма статті 28, частини перша, друга статті 78 Закону)
Після закінчення розгляду на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії звернень, які надійшли до комісії   Дільнична виборча комісія
130                 Транспортування дільничною виборчою комісією звичайної та спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії
(частина десята статті 79,
частина перша статті 81 Закону)
Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії   Голова або заступник голови та інші два члени дільничної виборчої комісії звичайної та спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)
131                 Передача за допомогою технічних засобів зв’язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, до окружної виборчої комісії
(частина третя статті 81 Закону)
Невідкладно після підписання відповідного протоколу   Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України
132                 Передача за допомогою технічних засобів зв’язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії
(частина четверта статті 81 Закону)
Невідкладно після підписання відповідного протоколу   Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць, Міністерство закордонних справ України
133                 Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оперативної інформації про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях виборчого округу
(абзац другий частини першої статті 82 Закону)
З початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях   Окружна виборча комісія
134                 Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
(частина восьма статті 83 Закону)
Не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів До 5 квітня
включно
Окружна виборча комісія
135                 Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу
(стаття 831 Закону)
Після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлень про зміст таких протоколів, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку   Центральна виборча комісія
136                 Транспортування протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 83 Закону)
Невідкладно після підписання протоколу   Окружна виборча комісія
137                 Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду остаточного фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(абзац другий частини четвертої статті 42 Закону)
Не пізніш як на сьомий день після дня виборів До 7 квітня
включно
Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду
138                 Встановлення результатів голосування у день виборів Президента України та складення відповідного протоколу
(частина перша статті 84 Закону)
Протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів До 10 квітня
включно
Центральна виборча комісія
139                 Публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" повідомлення про результати голосування в день виборів Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками голосування рішення, передбачене частинами третьою, четвертою або п’ятою статті 84 Закону 
(частина шоста статті 84 Закону)
Не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування   Центральна виборча комісія
140                 Офіційне оголошення результатів виборів Президента України шляхом опублікування результатів виборів Президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування
(частина друга статті 86 Закону)
Після встановлення результатів виборів   Центральна виборча комісія
141                 Повернення окружними виборчими комісіями невикористаних ними коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів на рахунок Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 38 Закону)
Не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів   Окружна виборча комісія
142                 Подання до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточного фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(абзац другий частини п’ятої статті 42 Закону)
Не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня виборів До 15 квітня
включно
Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду
143                 Оприлюднення на відповідних офіційних веб-сайтах остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини п’ятої статті 42 Закону)
Не пізніше дня, наступного за днем надходження звіту   Партія (у разі наявності офіційного веб-сайту), Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції
144                 Оприлюднення на офіційних веб-сайтах аналізу остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(абзац другий частини шостої статті 42 Закону)
Не пізніш як на тридцятий день після дня виборів До 30 квітня
включно
Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції
145                 Закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(частина дванадцята статті 41 Закону)
На п’ятнадцятий день після дня офіційного оголошення результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, –з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування   Банк, у якому відкрито рахунки виборчих фондів
146                 Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України
(частина дев’ята статті 38 Закону)
У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів   Окружна виборча комісія
147                 Передача виборчої та іншої документації до відповідних місцевих державних архівних установ 
(частина перша статті 88 Закону)
Після офіційного оголошення результатів виборів   Окружна виборча комісія
148                 Передача виборчої та іншої документації до відповідної центральної державної архівної установи
(частина перша статті 88 Закону)
Після офіційного оголошення результатів виборів   Центральна виборча комісія
149                 Припинення повноважень дільничних виборчих комісій
(частина третя статті 27 Закону)
Через п’ять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів    
150                 Припинення повноважень окружних виборчих комісій
(частина третя статті 26 Закону)
Через десять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів    
151                 Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії документів для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи
(частина дев’ята статті 301 Закону)
Не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів   Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови комісії
152                 Державна реєстрація припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи
(частина дев’ята статті 301 Закону, Закон України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань")
    Державний реєстратор
Завершення виборчого процесу
(через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України)
(частина сьома статті 11 Закону)
Вступ на пост новообраного Президента України
(не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів)

(частина перша статті 87 Закону)

cvk.gov.ua
на главную

Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |
CMS Status-X