Календарный план организационных мероприятий по подготовке проведения выборов Президента Украины

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України 
25 травня 2014 року

 


з/п
Зміст заходу та його нормативне обґрунтування відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон) Строк виконання заходу Календарна
дата
Виконавці
Початок виборчого процесу позачергових виборів Президента України – 25 лютого 2014 року
(частина шоста статті 17 Закону)
1.                      Повідомлення у письмовій формі Центральної виборчої комісії про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії, з метою висунення кандидата на пост Президента України
(частина сьома статті 47 Закону)
Не пізніш як за 2 дні до дня проведення з’їзду (зборів, конференції)   Керівник політичної партії
2.                      Висування кандидатів на пост Президента України 
(частина шоста статті 90 Закону)
Закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів З 25 лютого до 
30 березня 2014 року
включно
Політичні партії, громадяни України шляхом самовисування
3.                      Встановлення порядку відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина п’ята статті 41 Закону)
Не пізніш як за 83 дні до дня виборів До 2 березня 2014 року
включно
Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією
4.                      Встановлення порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів 
(частина десята статті 43 Закону)
Не пізніше ніж за 83 дні до дня виборів До 2 березня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку
5.                      Встановлення форми фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України
(частина шоста статті 42 Закону)
Не пізніш як за 80 днів до дня виборів До 5 березня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
6.                      Внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій
(частина четверта статті 90 Закону)
Не пізніш як за 80 днів до дня виборів До 5 березня 2014 року
включно
Політичні партії
7.                      Утворення окружних виборчих комісій 
(частина четверта статті 90 Закону)
Не пізніш як за 70 днів до дня виборів До 15 березня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
8.                      Державна реєстрація окружних виборчих комісій як юридичних осіб
 (частина четверта статті 22 Закону)
Після утворення окружних виборчих комісій   Окружні виборчі комісії
9.                      Оприлюднення рішень про утворення окружної виборчої комісії, про її склад, а також про зміни  в її складі в засобах масової інформації у відповідному регіоні 
(частина одинадцята статті 23 Закону)
Не пізніш як на третій день з дня прийняття рішення   Центральна виборча комісія
10.                   Проведення першого засідання окружної виборчої комісії
(частини перша, третя статті 28 Закону)
Не пізніш як на третій день після дня утворення окружної виборчої комісії   Окружні виборчі комісії
11.                   Складання окружною виборчою комісією єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу; подання його на затвердження до Центральної виборчої комісії
(частина шоста статті 38 Закону)
У десятиденний строк з дня утворення окружної виборчої комісії   Окружні виборчі комісії
12.                   Затвердження форми подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії
(частина шоста статті 24 Закону)
Не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів До 15 березня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
13.                   Внесення до окружних виборчих комісій подань щодо утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць
(частини шоста, сьома  статті 20 Закону)
Не пізніш як за 60 днів до дня виборів До 25 березня 2014 року
включно
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів – відповідно сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах рад або посадові особи, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження
14.                   Подання пропозицій до Центральної виборчої комісії щодо утворення закордонних виборчих дільниць при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України
(частини п’ята,  восьма статті 20 Закону)
У порядку, встановленому Центральною виборчою комісією   Міністерство закордонних справ України
15.                   Утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць  
(частина третя статті 90 Закону)
Не пізніш як за 50 днів до дня виборів До 4 квітня 2014 року
включно
Окружні виборчі комісії
16.                   Утворення закордонних виборчих дільниць 
(частина третя статті 90 Закону)
Не пізніш як за 50 днів до дня виборів До 4 квітня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія за поданням Міністерства закордонних справ України
17.                   Складання попередніх списків виборців для кожної закордонної виборчої дільниці             
(частина перша статті 361 Закону)
Після утворення закордонних виборчих дільниць   Відділ ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Міністерства закордонних справ України
18.                   Передача органам ведення Державного реєстру виборців рішення про утворення звичайних виборчих дільниць  із зазначенням їх меж та єдиною нумерацією в межах відповідного територіального виборчого округу                                             
(частини шоста, десята, одинадцята статті 20, частина перша статті 31 Закону)
Невідкладно після прийняття рішення про утворення звичайних виборчих дільниць відповідною окружною виборчою комісією   Відповідні окружні виборчі комісії
19.                   Оприлюднення в друкованих засобах масової інформації рішення про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій 
(частина дванадцята статті 20 Закону)
Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення   Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії
20.                   Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата на пост Президента України
(частина шоста статті 90 Закону)
Закінчується за 50 днів до дня виборів До 4 квітня 2014 року
включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник політичної партії
21.                   Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії 
(частина шоста статті 90, 
частина третя статті 66 Закону)
Одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента України До 4 квітня 2014 року
включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник політичної партії
22.                   Реєстрація уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії та видача йому посвідчення
(частина четверта статті 66 Закону)
Не пізніше третього дня після надходження документів   Центральна виборча комісія
23.                   Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України
(частина дев’ята статті 51 Закону)
Протягом п’яти днів з дня прийняття документів   Центральна виборча комісія
24.                   Передача засвідченої цифровим підписом електронної копії бази даних Державного реєстру виборців кандидату на пост Президента України 
(частина дев’ята статті 31 Закону)
Невідкладно після реєстрації кандидата на пост Президента України   Центральна виборча комісія
25.                   Видача уповноваженому представнику політичної партії або кандидату на пост Президента України копії постанови про реєстрацію кандидата на пост Президента України
(частина сьома статті 51 Закону)
Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України   Центральна виборча комісія
26.                   Видача кандидату на пост Президента України посвідчення кандидата на пост Президента України та оприлюднення рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина сьома статті 51 Закону)
Не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України   Центральна виборча комісія
27.                   Опублікування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також розміщення її на офіційному сайті Центральної виборчої комісії 
(частина третя статті 50 Закону)
У триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України   Центральна виборча комісія
28.                   У разі відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України видача (надсилання) копії відповідного рішення уповноваженому представнику відповідної партії або кандидату на пост Президента України 
(частина друга статті 52 Закону)
Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення   Центральна виборча комісія
29.                   Подання до Центральної виборчої комісії заяви про реєстрацію довірених осіб  кандидата за підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим у встановленому законом порядку
(частина третя статті 67 Закону)
У будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України   Уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії
30.                   Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України та видача їх посвідчень уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України 
(частина четверта статті 67 Закону)
Не пізніше третього дня після надходження відповідних документів   Центральна виборча комісія
31.                   Подання до Центральної виборчої комісії повторної заяви про реєстрацію кандидата на пост Президента України разом з виправленими відповідно до вимог Закону документами 
(частини третя, четверта статті 52, частина шоста статті 90 Закону)
Не пізніш як за 45 днів до дня виборів До 9 квітня 2014 року
включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник політичної партії
32.                   Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих  Центральною виборчою комісією 
(частина одинадцята статті 51 Закону)
У п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України   Центральна виборча комісія
33.                   Відкриття не більше одного накопичувального рахунку виборчого фонду в установі банку України у місті Києві 
(частини друга, четверта статті 41 Закону)
Не пізніше ніж на десятий день з дня реєстрації кандидата на пост Президента України   Кандидат на пост Президента України
34.                   Відкриття поточного рахунку виборчого фонду в установі банку в межах територіального виборчого округу
(частини друга, четверта статті 41 Закону)
Після відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду   Кандидат на пост Президента України
35.                   Повідомлення Центральної виборчої комісії про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та його реквізити
(частина восьма статті 41 Закону)
Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України   Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України
36.                   Проведення жеребкувань щодо визначення черговості виходу в ефір  передвиборчих агітаційних теле-, радіопрограм кандидатів на пост Президента України за рахунок і в межах коштів Державного  бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
(частина шоста статті 61,
частина десята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 35 днів до дня виборів До 19 квітня
2014 року  включно
Центральна виборча комісія, відповідні окружні виборчі комісії
37.                   Проведення передвиборної агітації
(частина друга статті 57, частини десята статті 90 Закону)
Розпочинається за тридцять п’ять днів до дня виборів і закінчується 
о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів
З 20 квітня до
24 години 23 травня 2014 року


 
 
38.                   Подання до Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула кандидата, по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації 
(частина шоста статті 59 Закону)
Не пізніше як на сьомий день з дня виготовлення відповідного матеріалу   Партія, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидат на пост Президента України
39.                   Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації результатів жеребкування щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України
(частина сьома статті 61 Закону)
У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування   Центральна виборча комісія, відповідні окружні виборчі комісії
40.                   Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" результатів жеребкування щодо графіка проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України
(частина друга статті 62 Закону)
У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування щодо графіка проведення теледебатів   Центральна виборча комісія
41.                   Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації результатів жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів на пост Президента України
(частина четверта статті 63 Закону)
У триденний строк після дня затвердження результатів жеребкування   Центральна виборча комісія, відповідні окружні виборчі комісії
42.                   Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи
(частина друга статті 24, частина п’ята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 35 дні до дня виборів До 19 квітня 2014 року
включно
Кандидат на пост Президента України, довірена особа кандидата на пост Президента України в загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі
43.                   Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України 
(частина третя статті 24, частина п’ята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 35 дні до дня виборів До 19 квітня 2014 року
включно
Капітан судна, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, керівник полярної станції України
44.                   Внесення до Центральної виборчої комісії подання  щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці 
(частина четверта статті 24, частина п’ята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 35 дні до дня виборів До 19 квітня 2014 року
включно
Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, Міністерство закордонних справ України
45.                   Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць
(частина перша статті 24, частина п’ята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 33 дні до дня виборів До 21 квітня 2014 року
включно
Відповідні окружні виборчі комісії
46.                   Утворення дільничних виборчих комісій
закордонних виборчих дільниць                          
(частина четверта  статті 24, частина п’ята статті 90  Закону)
Не пізніш як за 33 дні до дня виборів До 21 квітня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія за поданнями суб’єктів, визначених частиною третьою статті 23 Закону, та Міністерства закордонних справ України
47.                   Прийняття окружною виборчою комісією рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих дільницях
(частина дев’ята статті 34 Закону)
Одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій   Окружні виборчі комісії
48.                   Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії
(частина третя статті 28 Закону)
Не пізніш як на третій день після дня утворення дільничної виборчої комісії   Дільничні виборчі комісії
49.                   Оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні рішень про утворення дільничної виборчої комісії, про її склад, а також про зміни в її складі 
(частина чотирнадцята статті 24 Закону)
Не пізніш як на третій день з дня прийняття відповідних рішень   Центральна виборча комісія (щодо закордонних виборчих дільниць), окружні виборчі комісії
50.                   Передача попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць у двох примірниках на паперових носіях відповідним окружним виборчим комісіям на їх засіданнях
(частина шоста статті 31 Закону)
Не пізніш як за 30 днів до дня виборів До 24 квітня 2014 року
включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
51.                   Затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування
(частина перша статті 71, частина одинадцята статті 90 Закону)
Не пізніш як за 30 днів до дня виборів До 24 квітня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
52.                   Утворення контрольної комісії для контролю за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку
(частина восьма статті 71 Закону)
Не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня   Центральна виборча комісія за поданнями партій, які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції, та кандидатів у Президенти України
53.                   Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією
(частина перша статті 59 Закону)
Не пізніш як за 26 днів до дня виборів До 28 квітня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
54.                   Передача попередніх списків виборців на паперовому носії до дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць
(частина перша статті 361 Закону)
Не пізніш як за 22 дні до дня виборів До 2 травня 2014 року
включно
Міністерство закордонних справ України
55.                   Надання дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці одного примірника попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(частина третя статті 361 Закону)
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців   Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць
56.                   Передача інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України виборчим комісіям відповідних виборчих дільниць 
(частина третя статті 21, 
частина четверта статті 59 Закону)
Не пізніш як за 22 дні до дня виборів До 2 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії
57.                   Друкування на першій сторінці в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" та транслювання телерадіоорганізаціями двічі на тиждень тексту роз’яснення, затвердженого Центральною виборчою комісією, щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей 
(частина сьома статті 64 Закону)
Починаючи за 22 дні до дня виборів З 3 травня 2014 року

 
Редакції газет "Голос України", "Урядовий кур’єр", телерадіоорганізації, Центральна виборча комісія
58.                   Передача одного примірника попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці
(частина восьма статті 31 Закону)
Не пізніш як за 20 днів до дня виборів До 4 травня 2014 року
включно
Окружні виборчі комісії
59.                   Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці
(частина перша статті 32 Закону)
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців   Дільничні виборчі комісії звичайних виборчих  дільниць
60.                   Подання відомостей  для складання списків виборців дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах) 
(частина третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за 16 днів до дня виборів До 8 травня 2014 року
включно
Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування)
61.                   Надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення                                                          
(частина друга статті 32 Закону)
Не пізніш як за 15 днів до дня виборів До 9 травня 2014 року
включно
Дільничні виборчі комісії звичайних виборчих дільниць
62.                   Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах)
(частина перша статті 36 Закону)
Не пізніш як за 15 днів до дня виборів До 9 травня 2014 року
включно
Відповідні дільничні виборчі комісії на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені спеціальні виборчі дільниці
63.                   Припинення поширення інформації про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України
(частина тринадцята статті 64 Закону)
Протягом останніх 15 днів перед днем виборів З 10 травня 2014 року
включно
Засоби масової інформації усіх форм власності, що діють на території України
64.                   Подання відомостей для складання списку виборців дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у стаціонарному лікувальному закладі 
(частина третя статті 36 Закону)
Не пізніш як за 9 днів до дня виборів До 15 травня 2014 року
включно
Керівник стаціонарного лікувального закладу
65.                   Подання відомостей в одному примірнику до дільничної виборчої комісії для складання списку виборців у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина дванадцята статті 36 Закону)
Не пізніш як за 8 днів до дня виборів До 16 травня 2014 року
включно
Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування)
66.                   Подання відомостей в одному примірнику до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці для складання списку виборців у разі утворення закордонної  виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина шоста статті 361 Закону)
Не пізніш як за 8 днів до дня виборів До 16 травня 2014 року
включно
Керівник відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командир військової частини (формування)
67.                   Утворення у винятковому випадку спеціальної або закордонної виборчої дільниці 
(частина десята статті 20 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України
68.                   Утворення дільничної виборчої комісії у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина п’ята статті 24 Закону)
Одночасно з утворенням виборчої дільниці   Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії
69.                   Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної або закордонної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку 
(частина третя статті 28 Закону)
Не пізніше наступного дня після дня утворення відповідної дільничної виборчої комісії   Дільничні виборчі комісії спеціальних або закордонних виборчих дільниць, утворених у винятковому випадку 
70.                   Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах
(частина друга статті 36 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Відповідні дільничні виборчі комісії на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів
71.                   Складання списку виборців у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина дванадцята статті 36 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування)
72.                   Передача відомостей про виборців, включених до  списку виборців спеціальної виборчої дільниці,  відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців
(частина дев’ята статті 36 Закону)
Невідкладно після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
73.                   Надання одного примірника списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці
(частина четверта статті 36 Закону)
Наступного дня після складення списку виборців   Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
74.                   Складання списку виборців на закордонній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку, відповідно до частини десятої статті 20 Закону
(частина шоста статті 361 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування)
75.                   Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(частина перша статті 70 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України
76.                   Забезпечення виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України державними поліграфічними підприємствами 
(частина перша статті 72 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня виборів До 17 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
77.                   Передача виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України окружним виборчим комісіям
(частина перша статті 73 Закону)
У порядку, встановленому Центральною виборчою комісією   Центральна виборча комісія
78.                   Повідомлення виборців про час і місце голосування
(частина десята статті 20, частина друга статті 75 Закону)
Не пізніш як за 7 днів до дня голосування. 
У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 Закону – напередодні дня виборів
До 17 травня 2014 року
включно
Дільничні виборчі комісії
79.                   Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених частинами другою – сьомою статті 34 Закону
(частина перша статті 34 Закону)
Не пізніш як за 6 днів до дня виборів До 18 травня 2014 року
включно
Керівники відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України, відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України, командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно- територіальної одиниці, керівники відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування, відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань, керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці
80.                   Подання відомостей, передбачених частиною другою статті 361 Закону, до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України
(частина друга статті 361 Закону)
Не пізніш як за 6 днів до дня виборів До 18 травня 2014 року
включно
Керівники дипломатичних чи консульських установ України
81.                   Оприлюднення рішення про утворення спеціальної чи закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку
(частини десята, дванадцята статті 20 Закону)
Не пізніш як за 5 днів до дня виборів До 19 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
82.                   Надсилання іменного запрошення виборцю, яким повідомляється про його включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування
(частина четверта статті 361 Закону)
Не пізніш як за 5 днів до дня виборів До 19 травня 2014 року
включно
Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
83.                   Внесення подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, політичної партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, до відповідної окружної виборчої комісії
(частини третя, п’ята статті 69 Закону)
Не пізніш як за 5 днів до дня виборів До 19 травня 2014 року
включно
Довірена особа кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також відповідна республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські організації партії, яка висунула кандидата на пост Президента України
84.                   Видача офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією
(частина шоста статті 69 Закону)
Не пізніш як наступного дня після внесення відповідного подання   Окружні виборчі комісії
85.                   Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій 
(частина друга статті 70 Закону)
Не пізніш як за 5 днів до дня виборів До 19 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
86.                   Передача уточнених списків виборців окружним виборчим комісіям
(частина одинадцята статті 34 Закону)
Не пізніш як за 3 дні до дня виборів До 21 травня 2014 року
включно
Органи ведення Державного реєстру виборців
87.                   Передача уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць
(частина дев’ята статті 361 Закону)
Не пізніш як за 3 дні до дня виборів До 21 травня 2014 року
включно
Відділ ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Міністерства закордонних справ України
88.                   Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям           
(частина третя статті 73 Закону)
Не раніш як за 3 дні до дня виборів Не раніше 
22 травня 2014 року
Окружні виборчі комісії
89.                   Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць         
(частина шоста статті 73 Закону)
У порядку, встановленому Центральною виборчою комісією   Центральна виборча комісія
90.                   Передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям
(частина дванадцята статті 34 Закону)
Невідкладно, але не пізніше ніж за 2 дні до дня виборів До 22 травня 2014 року
включно
Окружні виборчі комісії
91.                   Внесення до уточненого списку виборців змін на підставі документів, зазначених у частині другій статті 35 Закону і отриманих не пізніш як за два дні до дня виборів, а в день голосування – у порядку, встановленому Законом 
(частина четверта статті 35 Закону)
Невідкладно після отримання документів   Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії
92.                   Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина десята статті 41 Закону)
О 15 годині останнього дня перед днем виборів О 15 годині 
24 травня 2014 року


 
Розпорядники коштів поточних рахунків виборчого фонду, кандидати на пост Президента України, установи банків
93.                   Подання письмової заяви до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити голосування за межами приміщення для голосування 
(частина перша статті 77 Закону)
Не пізніш як за 12 годин до початку голосування До 20 години
24 травня 2014 року
Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореної у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування
Проведення голосування – з 8 до 20 години 25 травня 2014 року
(частина перша статті 75 Закону)
  Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії в день виборів 
(частина восьма статті 28 Закону)
Невідкладно після закінчення голосування   Дільнична виборча комісія
94.                   Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
(частини перша, друга статті 78 Закону)
Після закінчення розгляду звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії   Дільнична виборча комісія
95.                   Транспортування  протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до відповідної окружної виборчої комісії 
(частина десята статті 79, 
частина перша статті 81 Закону)
Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії   Дільнична виборча комісія
96.                   Транспортування до Центральної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях
(частина восьма статті 83 Закону)
Невідкладно після підписання відповідного протоколу   Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць, Міністерство закордонних справ України
97.                   Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
(частина восьма статті 83 Закону)
Не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів До 30 травня 2014 року
включно
Окружні виборчі комісії
98.                   Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу
(частина третя статті 21, частини перша, восьма статті 83 Закону)
Не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів До 30 травня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
99.                   Транспортування протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 83 Закону)
Невідкладно після підписання відповідного протоколу   Окружні виборчі комісії
100.               Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина четверта статті 42 Закону)
Не пізніш як на сьомий день після дня виборів До 1 червня 2014 року
включно
Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду
101.               Встановлення результатів голосування у день виборів Президента України та складання відповідного протоколу
(частина перша статті 84 Закону)
Протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів До 4 червня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
102.               Офіційне оголошення результатів виборів Президента України
(частини перша, друга статті 86 Закону)
Після встановлення результатів виборів Президента України   Головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії
103.               Публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" повідомлення про результати голосування в день виборів Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками голосування рішення 
(частина шоста статті 84 Закону)
Не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування   Центральна виборча комісія
104.               Повернення окружними виборчими комісіями не використаних ними коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів на рахунок Центральної виборчої комісії
(частина восьма статті 38 Закону)
Не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів   Окружні виборчі комісії
105.               Подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
(частина п’ята статті 42 Закону)
Не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня виборів До 9 червня 2014 року
включно
Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду
106.               Закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
(частина дванадцята статті 41 Закону)
На п’ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів, а для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, –з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування   Установи банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів
107.               Опублікування даних про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансових звітів про використання коштів цих фондів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина чотирнадцята статті 43 Закону)
Не пізніш як на вісімнадцятий день після дня виборів До 12 червня 2014 року
включно
Центральна виборча комісія
108.               Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України
(частина дев’ята статті 38 Закону)
У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів   Окружні виборчі комісії
109.               Передача виборчої та іншої документації до відповідних місцевих державних архівних установ 
(частина перша статті 88 Закону)
Після офіційного оприлюднення результатів виборів   Окружні виборчі комісії
110.               Закінчення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій
(частина друга статті 26,
частина друга статті 27 Закону)
Через 15 днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України    
111.               Державна реєстрація припинення окружних виборчих комісій як юридичних осіб
(частина четверта статті 22 Закону)
Після закінчення повноважень окружних виборчих комісій   Окружні виборчі комісії
Вступ на пост новообраного Президента України  
(не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів) 
(частина перша статті 87 Закону)
 
cvk.gov.ua


на главную

 

Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |
CMS Status-X