Русский Выберите язык  Выберите язык
Главная / Закон Украины О выборах Президента Украины

Закон Украины О выборах Президента Украины


Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України

     Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.

     Розділ II

ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

     Стаття 15. Види виборів Президента України

     1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

     2. Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента України.

     3. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

     4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:

     1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;

     2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури.

     Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України

     1. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає постанову.

     2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення чергових або позачергових виборів Президента України з підстав, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

     3. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних виборів Президента України на підставі подання Центральної виборчої комісії.

     Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів

{ Положення частини першої статті 17 втратило чинність, як таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2009 ( v010p710-09 ) від 12.05.2009 }

     1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України.

     2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за дев'яносто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації. { Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня виборів.

{ Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня:

     1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;

     2) опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

     3) опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

     4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів у зв'язку із смертю Президента України.

     5. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини четвертої цієї статті, приймається відповідно в день проголошення Президентом України заяви, зазначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини четвертої цієї статті.

     6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1-4 частини четвертої цієї статті.

     7. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.

     8. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.

     9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.

     Стаття 18. Порядок обчислення строків

     1. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях.

     2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

     3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

     Розділ III

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

     Стаття 19. Виборчі округи

     1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.

     2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості виборців на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.

     3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія.

{ Частина третя статті 19 в редакції Закону N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення, а також розміщується на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. При цьому кількість витягів, зазначених у цій статті, повинна дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.

{ Частина четверта статті 19 в редакції Закону N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно із статтею 20 цього Закону.

{ Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     Стаття 20. Виборчі дільниці

     1. Для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.

     2. Виборчі дільниці поділяються на звичайні, спеціальні та закордонні.

     3. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.

     4. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Як виняток, спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії на території військових частин (формувань), дислокованих на значній відстані від населених пунктів.

     5. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.

     6. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії.

{ Частина шоста статті 20 в редакції Закону N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.

     8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України. Закордонні виборчі дільниці складають окремий закордонний виборчий округ.

     9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від п'ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за розміром поділяються на:

     1) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;

     2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

     3) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.

     Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою чисельністю виборців.

{ Частина дев'ята статті 20 в редакції Закону N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     10. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за тридцять вісім днів до дня виборів. У винятковому випадку спеціальна або закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.

{ Частина десята статті 20 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

     11. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, надає пропозиції Центральній виборчій комісії щодо номера виборчої дільниці в разі утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин четвертої та десятої цієї статті.

     12. Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. У разі утворення спеціальної чи закордонної виборчої дільниці відповідно до частини десятої цієї статті рішення Центральної виборчої комісії оприлюднюється у тому ж порядку не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

  
           
Печать | Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. | | Контакты
CMS Status-X